top of page
ODCISK

odcisk

Identyfikacja prawnego dostawcy:

POLITURA Michał Szarko
Dyrektor Zarządzający Michał Szarko
Allestr. 15
12049 Berlin
Niemcy
Telefon: +49 30 644 76 041
E-mail: info@politura-berlin.de 
NIP: DE 290621167


Alternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

Nie jesteśmy chętni do udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed komisjami arbitrażu konsumenckiego.

 

Projektowanie i wdrażanie:

Projekt graficzny Ewy Dajer
www.ewadajer.com
cześć@ewadajer.com

Fotografia:

Zdjęcia nastrojowe: R360, H64, LOTOS 

Zdjęcia wnętrza: H106

Aleksander Haas – fotografia

www.derhaas.com 

Fotografia:

Zdjęcia packshotowe: R360, H64, LOTOS

Łukasz Urbańczyk
www.lukaszurbanczyk.com

Fotografia:
Zdjęcia wnętrza: H64 (Hotel Willa Wincent)

Pracownia PION

www.pionstudio.com

Fotografia:
Zdjęcia nastroju: H106

Studio Mooyard

www.moodyard.studio

 

Fotografia:
Zdjęcia nastroju: R-1378

Zdjęcia packshotowe: R-1378, H106
Mateusza Piestraka

www.mateuszpiestrak.pl

bottom of page