top of page
PRYWATNOŚĆ

Ochrona danych

O ile poniżej nie wskazano inaczej, podanie danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa lub umową ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie jesteś zobowiązany do podania danych. Niepodanie go nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy w kolejnych operacjach przetwarzania nie zostaną podane żadne inne informacje.


„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

pliki dziennika serwera

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania żadnych danych osobowych. 

Za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, dane o użytkowaniu są przesyłane do nas lub do naszego hosta internetowego / dostawcy usług IT przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowywane w danych dziennika (tzw. plikach dziennika serwera). Te zapisane dane obejmują na przykład nazwę wywoływanej strony, datę i godzinę połączenia, adres IP, ilość przesłanych danych oraz dostawcę, który wysłał zapytanie. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ustęp 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu bezawaryjnego działania naszej strony internetowej oraz ulepszeniu naszej oferty.


Konto Klienta / Zamówienia


Kiedy otwierasz konto klienta, zbieramy Twoje dane osobowe w zakresie tam określonym. Celem przetwarzania danych jest usprawnienie zakupów oraz uproszczenie procesu składania zamówień. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, powiadamiając nas o tym bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Twoje konto klienta zostanie wówczas usunięte.

Gromadzenie, przetwarzanie i ujawnianie danych osobowych podczas składania zamówień

Kiedy składasz zamówienie, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i przetwarzania Twojego zamówienia oraz obsługi Twoich zapytań. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak świadczenia oznacza brak możliwości zawarcia umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera b RODO i jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy. 

Twoje dane będą przekazywane na przykład wybranym przez Ciebie firmom przewozowym i dostawcom usług dropshipping, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług w zakresie realizacji zamówień oraz dostawcom usług IT. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Ilość przesyłanych danych jest ograniczona do minimum.
 


Kontakt / Newsletter      

Gromadzenie i przetwarzanie podczas korzystania z formularza kontaktowego

Gdy korzystasz z formularza kontaktowego, zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) tylko w podanym przez Ciebie zakresie. Przetwarzanie danych służy nawiązaniu kontaktu. Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie przesłanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą.


W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, powiadamiając nas o tym bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Używamy Twojego adresu e-mail tylko do przetworzenia Twojej prośby. Twoje dane zostaną wówczas usunięte, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania newsletterów
Niezależnie od realizacji umowy wykorzystujemy Państwa adres e-mail wyłącznie do własnych celów reklamowych w celu wysyłania biuletynów, o ile wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do jej cofnięcia. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, korzystając z odpowiedniego linku w biuletynie lub powiadamiając nas o tym. Twój adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej. 

Twoje dane będą przekazywane usługodawcy w celu e-mail marketingu w ramach realizacji zamówienia. Przeniesienie do innych osób trzecich nie ma miejsca.Dostawca usług płatności  

Korzystanie z PayPala
Wszystkie transakcje PayPal podlegają Polityce prywatności PayPal. Możesz to znaleźć pod https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

 


Cookies 

 

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik wywoła stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wejściu na stronę internetową. 

Używamy tych plików cookie w celu uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznanie Twojej przeglądarki nawet po zmianie stron i zaoferowanie Ci usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zagwarantowaniu optymalnej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznej dla użytkownika i efektywnej konstrukcji naszej oferty.

Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze. W związku z tym masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w swojej przeglądarce internetowej, możesz zostać powiadomiony przed ustawieniem plików cookie i samodzielnie zdecydować, czy je zaakceptować i uniemożliwić przechowywanie plików cookie i przesyłanie zawartych w nich danych. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe.

Możesz skorzystać z poniższych linków, aby dowiedzieć się, jak możesz zarządzać (w tym dezaktywować) pliki cookie w najważniejszych przeglądarkach:

Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 


Analyse / Werbung   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  

Przetwarzanie danych opisane poniżej w tej sekcji, w szczególności ustawianie plików cookie, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

- w opartym na potrzebach i ukierunkowanym projektowaniu strony internetowej, np. za pomocą narzędzi analitycznych i statystycznych 

- w celu ukierunkowanego kierowania do odwiedzających witrynę reklam opartych na zainteresowaniach, np. ze śledzeniem konwersji

Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.Korzystanie z Google Analytics


Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics firmy Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).


Jeśli masz miejsce zwykłego pobytu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, za Twoje dane odpowiada Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Przetwarzanie danych służy do analizy tej strony internetowej i jej osób odwiedzających. W tym celu Google wykorzysta informacje uzyskane w imieniu operatora tej strony internetowej do oceny korzystania z niej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.


Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Anonimizacja adresu IP jest aktywna na tej stronie internetowej. W rezultacie Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.


Firma Google uzyskała certyfikat zgodnie z amerykańsko-unijną umową o ochronie danych „Privacy Shield” i tym samym jest zobowiązana do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych.


Możesz uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem i instalując [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].


Aby zapobiec gromadzeniu i przechowywaniu danych przez Google Analytics na różnych urządzeniach, możesz ustawić plik cookie rezygnacji. Pliki cookie rezygnacji zapobiegają gromadzeniu danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Aby uzyskać pełny efekt, należy zrezygnować ze wszystkich systemów i urządzeń używanych do tego. Jeśli usuniesz plik cookie rezygnacji, żądania zostaną ponownie przesłane do Google. Jeśli klikniesz tutaj, plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony: Wyłącz Google Analytics.
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod https://www.google.com/analytics/terms/de.html or. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.


Korzystanie z remarketingu na Facebooku


Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu „Custom Audiences” firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook”).


Celem aplikacji jest kierowanie do odwiedzających witrynę reklam opartych na zainteresowaniach w serwisie społecznościowym Facebook.


W tym celu na stronie został zaimplementowany tag remarketingowy Facebooka. Ten tag służy do ustanowienia bezpośredniego połączenia z serwerami Facebooka podczas odwiedzania strony. To przesyła do serwera Facebooka, które z naszych stron odwiedziłeś. Facebook przypisuje te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika na Facebooku. Jeśli odwiedzisz portal społecznościowy Facebook, zostaną wyświetlone spersonalizowane, oparte na zainteresowaniach reklamy na Facebooku.
Twoje dane mogą być przekazywane do USA. Facebook certyfikował się zgodnie z amerykańsko-unijną umową o ochronie danych „Privacy Shield” i tym samym jest zobowiązany do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych.


Możesz wyłączyć funkcję remarketingu niestandardowych odbiorców here .
Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, Twoich praw w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności znajdziesz w informacjach o ochronie danych Facebooka pod https://www.facebook.com/about/privacy/.wtyczki

Korzystanie z YouTube
Na naszej stronie korzystamy z funkcji osadzania filmów z serwisu YouTube from Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; „YouTube”). YouTube jest spółka powiązana z Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).


Funkcja wyświetla filmy zapisane na YouTube w ramce iFrame na stronie internetowej. Opcja „Rozszerzony tryb ochrony danych” jest aktywna. W związku z tym YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających serwis. Tylko wtedy, gdy oglądasz film, informacja o nim jest wysyłana do YouTube i tam zapisywana. Twoje dane mogą być przekazywane do USA. Firma Google uzyskała certyfikat zgodnie z amerykańsko-unijną umową o ochronie danych „Privacy Shield” i tym samym jest zobowiązana do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych.


Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez YouTube i Google, Twoich praw w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności znajdziesz w informacjach o ochronie danych YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).
 

Korzystanie z Map Google
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji osadzania map GoogleMaps from Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).


Jeśli masz miejsce zwykłego pobytu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, za Twoje dane odpowiada Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Funkcja umożliwia wizualną reprezentację informacji geograficznych i interaktywnych map. Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane osób odwiedzających witrynę podczas uzyskiwania dostępu do stron, na których zintegrowane są Mapy Google.


Twoje dane mogą być również przesyłane do USA. Google uzyskał certyfikat zgodnie z amerykańsko-unijną umową o ochronie danych „Privacy Shield” i dlatego jest zobowiązany do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych.


Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uzasadnionego interesu polegającego na dostosowanym do potrzeb i ukierunkowanym projektowaniu naszej strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Google gromadzi i wykorzystuje dane, zapoznaj się z polityką prywatności Google pod adresem https://www.google.com/privacypolicy.html. Tam też możesz zmienić swoje ustawienia w centrum ochrony danych, abyś mógł zarządzać i chronić swoje dane przetwarzane przez Google.
 


Prawa osób, których dane dotyczą i okres przechowywania

Czas przechowywania
Po zakończeniu umowy dane będą początkowo przechowywane przez okres gwarancji, następnie z uwzględnieniem ustawowych okresów przechowywania, w szczególności prawa podatkowego i handlowego, a następnie usunięte po upływie tego okresu, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dalsze przetwarzać i wykorzystywać.

prawa osoby, której dane dotyczą
Jeżeli spełnione są wymogi prawne, przysługują Państwu następujące prawa wynikające z art. 15 do 20 RODO: prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.


Ponadto zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu na podstawie Art. 6 ust. 1 f RODO oraz przetwarzaniu w celu reklamy bezpośredniej.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz. Dane kontaktowe można znaleźć w naszej stopce redakcyjnej.


Prawo odwołania się do organu nadzorczego
Zgodnie z Art. 77 RODO masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do sprzeciwu
Jeżeli wymienione tutaj przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera f RODO, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji ze skutkiem na przyszłość .


Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu, powiadamiając nas o tym. Po wniesieniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.

ostatnia aktualizacja: 11.10.2020

bottom of page